Search
Saturday 16 February 2019
  • :
  • :
Latest Update

उमेर समूह अनुसार तपाईले कति सुत्नुपर्ने हुन्छ ?

उमेर समूह अनुसार तपाईले कति सुत्नुपर्ने  हुन्छ  ?

भर्खर जन्म लिएका (०-३ महिना) : दैनिक १४ देखि १७ घन्टा
शिशु (४-११ महिना) : दैनिक १२ देखि १५ घन्टा
बच्चा (१-२ वर्ष) : दैनिक ११ देखि १४ घन्टा
भर्खर स्कुल जान थालेका (३-५ वर्ष) : दैनिक १० देखि १३ घन्टा
स्कुले विद्यार्थी (६-१३ वर्ष) : ९ देखि ११ घन्टा
किशोरकिशोरी (१४-१७ वर्ष) : दैनिक ८ देखि १० घन्टा
वयस्क हुँदै गएका (१८ देखि २५ वर्ष) : दैनिक ७ देखि ९ घन्टा
वयस्क (२६-६४ वर्ष) : दैनिक ७ देखि ९ घन्टा
बूढा (६५ वर्षभन्दा माथिका) : दैनिक ७ देखि ८ घन्टा-एजेन्सी


Loading...


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *