Search
Friday 27 April 2018
  • :
  • :
Latest Update

बोक्सिको आरोपमा मलमुत्र खुवाइ निरमम हत्या गरिएकी काभ्रे जिल्ल्ल बङ्थाली कि लक्ष्मी परियार को हत्यारा लाई जनही 20 हजार धरौटिमा छोडिएको खबर ले नेपाल को कानुन र प्रशासन प्रती ज्युदै मरे तुल्य बनाएको छ ।

बोक्सिको आरोपमा मलमुत्र खुवाइ निरमम हत्या गरिएकी काभ्रे जिल्ल्ल बङ्थाली कि लक्ष्मी परियार को हत्यारा लाई जनही 20 हजार धरौटिमा छोडिएको खबर ले नेपाल को कानुन र प्रशासन प्रती ज्युदै मरे तुल्य बनाएको छ ।

बोक्सिको आरोपमा मलमुत्र खुवाइ निरमम हत्या गरिएकी काभ्रे जिल्ल्ल बङ्थाली कि लक्ष्मी परियार को हत्यारा लाई जनही 20 हजार धरौटिमा छोडिएको खबर ले नेपाल को कानुन र प्रशासन प्रती ज्युदै मरे तुल्य बनाएको छ ।

यसरी निरमन हत्या जघन्य अपराध लाई मात्र 8 महिना जेल र 20 हजार धरौटी मा सफाइ दिए केस नै डिसमिस गर्नु ने नेपाल का मानव अधिकार क्रमी लगाएत सिङ्गो देश माथी न्यायको लागि लड्ने अधिकारक्रमी हरुलाइ फेरि बिउझिन आग्रह गर्दछु।online butwal.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *