Search
Tuesday 18 September 2018
  • :
  • :
Latest Update

बोक्सिको आरोपमा मलमुत्र खुवाइ निरमम हत्या गरिएकी काभ्रे जिल्ल्ल बङ्थाली कि लक्ष्मी परियार को हत्यारा लाई जनही 20 हजार धरौटिमा छोडिएको खबर ले नेपाल को कानुन र प्रशासन प्रती ज्युदै मरे तुल्य बनाएको छ ।

बोक्सिको आरोपमा मलमुत्र खुवाइ निरमम हत्या गरिएकी काभ्रे जिल्ल्ल बङ्थाली कि लक्ष्मी परियार को हत्यारा लाई जनही 20 हजार धरौटिमा छोडिएको खबर ले नेपाल को कानुन र प्रशासन प्रती ज्युदै मरे तुल्य बनाएको छ ।

बोक्सिको आरोपमा मलमुत्र खुवाइ निरमम हत्या गरिएकी काभ्रे जिल्ल्ल बङ्थाली कि लक्ष्मी परियार को हत्यारा लाई जनही 20 हजार धरौटिमा छोडिएको खबर ले नेपाल को कानुन र प्रशासन प्रती ज्युदै मरे तुल्य बनाएको छ ।

यसरी निरमन हत्या जघन्य अपराध लाई मात्र 8 महिना जेल र 20 हजार धरौटी मा सफाइ दिए केस नै डिसमिस गर्नु ने नेपाल का मानव अधिकार क्रमी लगाएत सिङ्गो देश माथी न्यायको लागि लड्ने अधिकारक्रमी हरुलाइ फेरि बिउझिन आग्रह गर्दछु।online butwal.


Loading...


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *